De Boer lanserar ny byggnad för temporära affärslokaler

11 januari 2010

Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Zoom
Som en ledande internationell leverantör av temporära byggnader, vill De Boer stärka och utveckla sin ställning på marknaden för affärslokaler. För att uppnå detta har De Boer utvecklat ett nytt innovativt semipermanent byggnadskoncept med namnet av Spectrum. Denna nya monteringsfärdiga modulbyggnad är mycket välisolerade och uppfyller såväl
Europeiska som nationella byggregler. Den demonterbara byggnaden kan användas för en mängd olika tillämpningar och för uthyrning perioder från en vecka till flera år.


Införandet av den nya byggnadskonceptet passar in i De Boers strategi att expandera inom marknaden för affärslokaler. Potentialen för Spectrum inom detta marknadssegment är avsevärd eftersom den kan anpassas för olika ändamål i olika sektorer. Initialt kommer De Boer att fokusera på företag och entreprenörer inom detaljhandel, logistik, sport och evenemang, men Spectrum är också passande för många tillämpningar inom andra organisationer som kräver tillfälliga lösningar utrymme för en viss tid.

Från utställningshall till butik och distributionscentral
Jämfört med tält för evenemang och festivaler, en sektor där De Boer har byggt upp en starkt internationellt rykte, är byggnormerna för semipermanenta byggnader för affärslokaler betydligt högre och kraven ökar. De Boer har svarat på denna trend genom att utveckla Spectrum, ett helt nytt byggnadskoncept. Spectrum är modulär och mobil, och kan användas till exempel som affär, snabbköp och idrottshall samt restaurang, biograf eller casino. Byggnaden monteras snabbt, är flexibel och kan demonteras mycket snabbt. Med denna innovation är De Boer är i en position från vilken man omedelbart kan bemöta specifika kunders efterfrågan.

En hållbar lösning
Med ett perspektiv mot framtiden utvecklades Spectrum som en hållbar struktur. Bortsett från att Spectrum kan byggas och nedmonteras i olika dimensioner och om igen, garanterar dess höga isoleringsgrad och optimala lufttäthet en utmärkt energiprestanda. Byggnadens energiprestanda har en positiv inverkan på energi-kostnader och CO2-utsläpp. "Den Skandinaviska marknaden är bekant med vårt företag huvudsakligen från vår verksamhet på evenemangsmarknaden och med olika lager- och förvaringslösningar, men vi erbjuder även lösningar för att företag och organisationer ska kunna säkra verksamhetens kontinuitet i samband med olyckor, kapacitetsproblem och ombyggnads- eller renoveringsprojekt. Med införandet av Spectrum vi vill stärka vår ställning inom dessa marknadssegment, "säger Fredrik Back, VD för De Boer.

Om De Boer
De Boer är en ledande internationell leverantör på marknaden för lättmonterade, tillfälliga byggnader för storskaliga funktioner och affärsapplikationer. Företaget grundades 1924 och har huvudkontor i Alkmaar, Nederländerna. De Boer har bland annat filialer i Tyskland, Storbritannien, Belgien, Frankrike, Spanien, Sverige och Dubai, men har även representanter i Qatar, Ryssland och USA. Koncernen har mer än 350 anställda och under högsäsong sysselsätts ytterligare omkring 500 tillfälligt anställda. Sedan 2005 är NPM Capital största aktieägare i De Boer. 

Click to 3
FacebookTwitterLinkedInEmail

Fler nyheter

View Mobile Site
©   De Boer|Disclaimer, Privacy and Cookies|Sitemap