Milieubeleid Losberger De Boer

Losberger De Boer zet zich in om in zijn branche een leider te zijn op milieugebied en heeft daarom in 2010 een milieubeleid ingevoerd. In januari 2011 hebben wij vervolgens als eerste in onze branche een formeel milieumanagementsysteem in werking gesteld conform ISO 14001:2015 (certificaat nummer 570613).

Het is ons beleid om te werken op een wijze die het milieu zo min mogelijk belast, om te streven naar de uitsluiting van vervuiling, om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen, om duurzame oplossingen te ontwikkelen en om zorg te dragen voor continue verbetering.

Dit streven brengen wij in de praktijk door:

 • Duidelijke milieudoelstellingen vast te stellen en de voortgang te monitoren
 • Een milieumanagementsysteem te onderhouden conform ISO 14001:2015
 • Milieubeleid en -doelen periodiek te evalueren
 • Toepasselijke wet- en regelgeving en standaarden na te leven
 • Natuurlijke bronnen te beschermen door efficiënt met materialen en energie om te gaan
 • Het gebruik van schadelijke stoffen te vermijden of tot een minimum beperken
 • Uitstoot te minimaliseren en de hoeveelheid afval terug te dringen
 • Meer hergebruik en recycling na te streven
 • Systemen te implementeren die vervuiling voorkomen
 • Het bewustzijn te vergroten onder medewerkers, partners, leveranciers, klanten en publiek
 • Medewerkers relevante training en kennis te bieden
 • Informatie toegankelijk te maken met betrekking tot beleid, doelstellingen en resultaten op het gebied van de milieuprestaties van de onderneming
 • Een proactieve houding aan te nemen en te anticiperen op toekomstige regelgeving
 • De milieuprogramma's een integraal onderdeel te maken van huidige en veranderende bedrijfsstrategieën