News

Losberger De Boer again qualifies for Olympic Games

02/09/2019

LDB signing contract Tokyo 2020

Losberger De Boer will build more than 30,000 square meters of temporary accommodations at the Olympic Games in Tokyo next year. Due to the high risk of earthquakes and typhoons, the Tokyo metropolitan region is subject to extremely strict building regulations. The German company is one of the few suppliers of temporary space solutions worldwide that can actually ‘qualify’ for the Olympics.

Losberger De Boer has supplied temporary accommodations for the Olympic Games on several occasions. The company, which is celebrating its 100th anniversary this year, will again be present at the summer games of 2020.   

Losberger De Boer CEO Arnout de Hair recently co-signed the contract for large scale temporary space solutions at twelve Olympic locations with Yuki Nomura, President of TSP Taiyo, one of the Games’ main contractors for event locations. Losberger De Boer's structures will be used to complement existing accommodations for athletics, gymnastics, football and beach volleyball, among others. Its structures will also serve as media centers, ticket scan facilities, changing rooms, offices and storage.

Under the leadership of Francis Scholten, Managing Director International Events, Losberger De Boer will begin preparations for the construction of the first of approximately 450 temporary space solutions for the Olympics early 2020.

Francis Scholten: "We have extensive experience with events of this scale and assignments of this complexity. Obtaining this contract underlines the success of our strategic focus on quality, innovation and the best possible customer experience. We are proud to once again have a strong presence at the world's largest sports event."

Key figures Losberger De Boer

  • founded in 1919
  • headquartered at Bad Rappenau, Germany
  • 20 subsidiaries worldwide
  • 1100 employees
  • 260 million turnover in 2018
  • Average customer satisfaction rate: 8.8
  • ISO 14001:2015 and ISO 9001:2015 certified

Losberger De Boer again qualifies the Olympics

30/08/2019

download

Losberger De Boer will build more than 30,000 square meters of temporary accommodations at the Olympic Games in Tokyo next year. Due to the high risk of earthquakes and typhoons, the Tokyo metropolitan region is subject to extremely strict building regulations. The German company is one of the few suppliers of temporary space solutions worldwide that can actually ‘qualify’ for the Olympics.

Losberger De Boer has supplied temporary accommodations for the Olympic Games on several occasions. The company, which is celebrating its 100th anniversary this year, will again be present at the summer games of 2020.  

Losberger De Boer CEO Arnout de Hair recently co-signed the contract for large scale temporary space solutions at twelve Olympic locations with Yuki Nomura, President of TSP Taiyo, one of the Games’ main contractors for event locations. Losberger De Boer's structures will be used to complement existing accommodations for athletics, gymnastics, football and beach volleyball, among others. Its structures will also serve as media centers, ticket scan facilities, changing rooms, offices and storage.

Under the leadership of Francis Scholten, Managing Director International Events, Losberger De Boer will begin preparations for the construction of the first of approximately 450 temporary space solutions for the Olympics early 2020.

Francis Scholten: "We have extensive experience with events of this scale and assignments of this complexity. Obtaining this contract underlines the success of our strategic focus on quality, innovation and the best possible customer experience. We are proud to once again have a strong presence at the world's largest sports event."

Erneut hat sich Losberger De Boer für die Olympischen Spiele qualifiziert

30/08/2019

Vertragsunterzeichnung

Losberger De Boer wird im nächsten Jahr bei den Olympischen Spielen in Tokio mehr als 30.000 Quadratmeter temporäre Raumlösungen errichten. Aufgrund des hohen Erdbeben- und Taifunrisikos unterliegt die Metropolregion Tokio extrem strengen Bauvorschriften. Das deutsche Unternehmen ist einer der wenigen Anbieter von modularen Raumlösungen weltweit, die sich für die Olympischen Spiele qualifizieren konnten.

Losberger De Boer hat in der Vergangenheit bereits mehrfach temporäre Strukturen für die Olympischen Spiele geliefert. Das Unternehmen, das in diesem Jahr sein 100-jähriges Bestehen feiert, wird auch bei den Sommerspielen 2020 wieder präsent sen. 

Zusammen mit Yuki Nomura, Präsident von TSP Taiyo, einem der Hauptvertragspartner für die Lieferung von Event Locations, hat Arnout de Hair, CEO der Losberger De Boer Gruppe kürzlich den Vertrag über die umfangreiche Lieferung von temporären Strukturen an zwölf Olympia-Standorte unterzeichnet.

Die Strukturen von Losberger De Boer werden genutzt, um bestehende Unterkünfte, unter anderem für Leichtathletik, Gymnastik, Fußball und Beachvolleyball, zu ergänzen. Die Strukturen werden auch als Medienzentren, Ticketscanner, Umkleideräume, Büros und Lager dienen.

Unter der Leitung von Francis Scholten, Managing Director International Events, wird Losberger De Boer mit den Vorbereitungen für die ersten von rund 450 temporären Raumlösungen Anfang 2020 beginnen.

Francis Scholten: "Wir haben langjährige Erfahrung mit Veranstaltungen in dieser Größenordnung und Projekten mit solcher Komplexität. Der Abschluss dieses Vertrages unterstreicht den Erfolg unserer strategischen Ausrichtung auf Qualität, Innovation und bestmöglicher Kundenerfahrungen. Wir sind stolz darauf, wieder einmal starke Präsenz bei der größten Sportveranstaltung der Welt zu zeigen.“

Losberger De Boer wederom naar Olympische Spelen

30/08/2019

LDB signing contract Tokyo 2020

Losberger De Boer plaatst ruim 30.000 vierkante meter aan tijdelijke accommodaties bij de Olympische Spelen in Tokio volgend jaar. Vanwege het hoge risico op aardbevingen en tyfoons aldaar, gelden in de metropoolregio Tokio buitengewoon strenge bouwvoorschriften. Het Nederlands-Duitse bedrijf is wereldwijd één van de weinige leveranciers van tijdelijke ruimteoplossingen die deze ‘olympische limiet’ kan halen.

Losberger De Boer leverde al meerdere keren tijdelijke accommodaties ten behoeve van de Olympische Spelen. In 2020 is het bedrijf, dat dit jaar haar 100-jarig bestaan viert, dus wederom aanwezig bij de zomerspelen.

Arnout de Hair, CEO van Losberger De Boer, zette kortgeleden samen met Yuki Nomura (President van TSP Taiyo, een van de hoofdaannemers voor evenementenlocaties van de OS), zijn handtekening onder het contract voor grootschalige tijdelijke ruimteoplossingen op twaalf Olympische locaties. De structuren van Losberger De Boer worden gebruikt om bestaande accommodaties voor onder meer atletiek, turnen, voetbal en beachvolleybal aan te vullen. Daarnaast doen de structuren onder meer dienst als media centre, ticket scan faciliteiten, kleedruimtes, kantoren en opslag.

Onder leiding van Chef du Mission Francis Scholten, begint Losberger De Boer begin 2020 met de voorbereidingen van de bouw van de eerste van ca. 450 aan tijdelijke ruimteoplossingen voor de Olympische Spelen.

Francis Scholten, Managing Director International Events: “Wij hebben veel ervaring met evenementen van deze schaal en opdrachten van deze complexiteit. Het verkrijgen van deze opdracht onderstreept het succes van onze strategische focus op kwaliteit, innovatie en de best mogelijke klantbeleving. Wij zijn er trots op dat we wederom nadrukkelijk aanwezig zijn tijdens het grootste sportevenement ter wereld.”

Vier opties voor extra opslagruimte en kostenefficiënt supply chain management

27/08/2019

Lack of warehouse space

Een gebrek aan opslagruimte heeft een negatieve invloed op uw supply chain management. Het mag duidelijk zijn: een uitpuilend magazijn of een overvol depot is een situatie die u zeker niet wilt laten voortbestaan. Maar betekent dit dat de aanschaf van een extra pand voor opslag per definitie de beste optie is? Het antwoord: nee.

Hiervoor is namelijk een forse investering vereist; een investering die er zelfs voor kan zorgen dat uw onderneming als geheel minder kostenefficiënt wordt. Ook de keuze voor een locatie speelt een grote rol. Is er geen goed alternatief in de directe omgeving beschikbaar, waardoor u wordt gedwongen om het verder weg te zoeken of voor een zeer drukke locatie te kiezen, dan kan dit ook een negatieve invloed hebben op uw transportkosten, efficiency en logistieke processen. 

In dit artikel behandelen we vier alternatieve opties.

1. Mag het een metertje minder zijn?
Wellicht heeft u hier zelf al naar gekeken. Gangpaden zijn doorgaans tussen de 3 en 3.6 meter breed. Is het een optie om de gangpaden af te schalen naar 2 a 2,5 meter? Het vereist een herinrichting, maar met deze quick fix wint u al snel 30% ruimte. Let wel: het kan zijn dat u hiervoor moet overschakelen naar slankere voertuigen met een kleinere draaicirkel.

2. Andere indeling schappen
In veel magazijnen, depots en opslaglocaties wordt gewerkt met rekken met enkele, diepe ruimten. In sommige gevallen kan het zinvol zijn om over te schakelen naar een push-back systeem, waarbij pallets op een railsysteem worden geplaatst, flow-through systemen of drive-in racks. Dit hangt uiteraard sterk af van de aard van de opgeslagen goederen en de frequentie waarin toegang tot een deel van deze goederen nodig is.

3. Een extra verdieping
Een extra verdieping aanbrengen kan in een beperkt aantal gevallen een goede optie zijn. Uw rekken zijn minder hoog, maar u wint vloeroppervlak. U kunt de kleinere of lichtere goederen die niet met een voertuig gehaald hoeven worden boven opslaan, waardoor u beneden meer ruimte heeft voor de uw zwaardere materialen. Nadelen van het plaatsen van een extra (mezzanine) vloeroppervlak, zijn dat de ruimte-indeling van uw complete locatie anders moet worden ingevuld en dat de belastbaarheid van de nieuwe verdieping beperkt is. Ook hier geldt dat een investering is vereist; deze is echter wel lager dan die van een compleet nieuwe pand. Heeft u een lift nodig voor zwaardere goederen, dan stijgen de investeringskosten uiteraard verder. Bedrijven die voor deze optie kiezen, kiezen vaak voor een combi van opslag van lichte goederen en (lichte) assemblage of kantoorruimte. 

4. Tijdelijke opslagruimte (op eigen terrein)
Heeft wat extra ruimte op uw terrein? Of kunt u tegen acceptabele huurkosten over een terrein in de buurt beschikken? Dan is een tijdelijke of semipermanente opslagruimte waarschijnlijk een goede en kostenefficiënte oplossing. Dit is een minder bekende oplossing, maar zo’n tijdelijk magazijn kan binnen enkele weken gerealiseerd zijn tegen aanzienlijk lagere kosten dan investeren in een nieuw pand.

Een bedrijf als Losberger De Boer heeft enkele kostenefficiënte, modulaire structuren die op maat worden gemaakt. Hierdoor beschikt u op korte termijn over voldoende opslag, tegen geringe investeringskosten. In deze situatie houdt u bovendien uw transport- en arbeidskosten laag. Uit recent onderzoek blijkt een besparing van 1% op deze beide kostenposten gelijk staat aan een besparing van 15 tot 20% op uw huisvestingskosten.

Kiezen voor een tijdelijke ruimteoplossing houdt tevens in dat u flexibel blijft. U kunt tijdelijke gebouwen namelijk tussentijds laten aanpassen, zodat u kunt op- en afschalen. Dergelijke tijdelijke ruimteoplossingen kunnen jaren mee. Met goed onderhoud door de leverancier kan de levensduur vrij eenvoudig verlengd worden.

Meer weten over tijdelijke opslagruimte? Neem dan contact op met Losberger De Boer.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Signup for our bimonthly newsletter.

Follow Losberger De Boer on

twitter facebook youtube linkedin
close mailchimp window