News

Losberger De Boer désigne Arnout de Hair comme nouveau PDG

10/01/2018

Losberger De Boer benoemt Arnout de Hair tot nieuwe CEO

Losberger De Boer annonce qu'Arnout de Hair, actuel chef de l'exploitation, sera nommé PDG de Losberger De Boer à partir du 1er février 2018. Il succédera à Berndt Zoepffel qui quittera son poste actuel de PDG et rejoindra le conseil d'administration de l'entreprise.

Le conseil d'administration est reconnaissant envers Berndt Zoepffel pour sa contribution apportée à la croissance soutenue de Losberger De Boer. « Losberger De Boer a connu un développement impressionnant sous la direction de Berndt Zoepffel depuis qu'il a rejoint l'entreprise en 1996. La fusion avec De Boer Structures en mai 2017 a été une étape importante dans une période de forte croissance interne et externe. Aujourd'hui, Losberger De Boer est un acteur international de premier plan qui fournit un vaste choix de produits et de services à de nombreux clients très renommés.

La fusion entre Losberger et De Boer est une étape essentielle pour devenir un fournisseur de premier ordre en matières de solutions d'aménagement de l'espace temporaires et nous sommes au seuil d'une nouvelle étape dans le développement futur de notre entreprise. Nous sommes parvenus à la conclusion qu'au cours des prochaines années, une grande attention sera accordée à l'intégration renforcée des différentes entreprises acquises ces derniers années pour exploiter pleinement toutes les capacités disponibles. Arnout de Hair a fait preuve d'un leadership solide pendant la période de transition de De Boer pour devenir une entreprise forte et rentable. Nous sommes convaincus qu'avec lui, nous disposons d'un très bon candidat pour assurer cette future fonction au sein de Losberger De Boer. »

Peter Rijkoort, actuel Président du conseil d'administration du groupe Losberger De Boer, sera désigné chef de l'exploitation (COO) de Losberger De Boer le 1er février 2018. Il quittera alors son poste au sein du conseil d'administration. Peter Rijkoort possède une vaste expérience internationale et a de solides antécédents à des postes de haute direction dans différentes entreprises. Il était membre du conseil d'administration de De Boer Structures de 2010 à 2014 et occupe la fonction de Président du conseil d'administration de Losberger depuis 2016.

Arnout de Hair a rejoint De Boer Structures en 1998 et a été nommé COO en 2001, puis PDG de l'entreprise en 2012. Après la fusion avec Losberger, il a été nommé COO de Losberger De Boer. Arnout de Hair a acquis une grande expérience dans la gestion opérationnelle et générale dans le cadre de ses différents postes de haute direction chez Losberger De Boer. Il a étudié l'économie et la logistique à l'académie royale militaire ainsi que la gestion des entreprises à l'IBO, aux Pays-Bas.

Losberger De Boer nombra a Arnout de Hair nuevo Director Ejecutivo

10/01/2018

Losberger De Boer benoemt Arnout de Hair tot nieuwe CEO

Losberger De Boer anuncia que Arnout de Hair, actual Director de Operaciones, será nombrado Director Ejecutivo de Losberger De Boer a partir del 1 de febrero de 2018. Será así el sucesor de Berndt Zoepffel que cesará en su cargo actual de Director Ejecutivo para pasar a formar parte de la Junta Directiva Supervisora de la compañía.

La Junta Supervisora agradece a Berndt Zoepffel su contribución al exitoso crecimiento de Losberger De Boer. "Losberger  De Boer ha vivido un desarrollo impresionante bajo el liderazgo de Berndt Zoepffel desde que se incorporó a la compañía en 1996. La fusión con De Boer Structures en mayo de 2017 fue un paso importante en un periodo de importante crecimiento interno y externo. Hoy día, Losberger De Boer es líder mundial en el suministro de una extensa gama de productos y servicios a clientes de gran reconocimiento.

La fusión entre Losberger y De Boer es un gran paso para convertirnos en un proveedor líder de soluciones de espacio temporal y nos encontramos en el umbral de una nueva fase de desarrollo en nuestra empresa. Hemos llegado a la conclusión de que en los próximos años nos vamos a centrar en integrar aún más las diferentes compañías que hemos adquirido en los pasados años para poder beneficiarnos de todas las capacidades de las que disponemos. Arnout ha demostrado sus fuertes capacidades de liderazgo en la transición de De Boer a una compañía fuerte y productiva durante los últimos años. Estamos convencidos de que con él hemos encontrado a un buen candidato para ocupar este futuro puesto en Losberger De Boer”.

Peter Rijkoort, actual presidente de la Junta Directiva Supervisora del grupo Losberger De Boer será nombrado Director de Operaciones de Losberger De Boer a partir del 1 de febrero de 2018, fecha a partir de la cual cesará en su cargo en la Junta Directiva Supervisora. Peter Rijkoort tiene amplia experiencia internacional y cuenta con un importante historial en puestos directivos de varias compañías, ha formado parte de la Junta Directiva Supervisora de De Boer Structures desde 2010 hasta 2014 y es presidente de la Junta Directiva Supervisora de Losberger desde 2016.

Arnout de Hair se incorporó a De Boer Structures en 1998 y fue nombrado Director de Operaciones en 2012. Tras la fusión con Losberger fue nombrado Director de Operaciones de Losberger De Boer. Arnout de Hair ha acumulado una gran experiencia en la gestión general y operativa durante sus diferentes puestos como directivo en Losberger De Boer. Estudió Economía y Logística en la Academia Real Militar y Administración de Empresas en IBO, Países Bajos.

Bijna helft van bedrijven heeft geen back-upplan in geval van nood

05/01/2018

Actieplan bij brand- en waterschade

Maar liefst 41 procent van de bedrijven heeft geen actieplan in het geval de werknemers om welke reden dan ook uit het kantoor of bedrijfspand moeten. Denk hierbij aan brand- of waterschade. Dit blijkt uit onderzoek gedaan in opdracht van Losberger De Boer, internationaal leverancier van tijdelijke accommodaties. De analyse is uitgezet onder meer dan vijfhonderd bedrijven.

“We vinden het alarmerend dat zo weinig bedrijven rekening houden met calamiteiten, die gebeuren immers altijd onverwachts”, vertelt Marc Westerwaal, commercieel directeur bij Losberger De Boer. “Zeker als het bedrijf veel werknemers heeft of producten in opslag heeft staan, is het van cruciaal belang om daar opvang of een vervangende opslagplaats voor te hebben.”

14 procent van de respondenten heeft nog nooit nagedacht over de mogelijke gevolgen van brand- of waterschade op de werkvloer. En dat terwijl brand- en waterschade bij meer dan één op de tien voorkomt: 12,3 procent heeft wel eens moeten uitwijken na brand- of waterschade. Daarbij denkt zo’n dertig procent dat zijn of haar bedrijf financieel in de problemen komt na een calamiteit.

Westerwaal: “Het verbaast ons dat zoveel bedrijven geen plan B hebben in geval van nood. En dat terwijl een evacuatieplan opstellen geen rocket science is en een gedegen plan de emotionele en financiële klap voor een groot deel kan opvangen. Een plan dat omschrijft hoe binnen een vastgestelde tijd een vervangende bedrijfslocatie kan worden neergezet op een reeds ingemeten locatie, verzekert bovendien continuïteit van het bedrijf.”

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat 27,4 procent vindt dat er niet genoeg plekken zijn in de omgeving van het pand, waar personeel of inventaris naartoe kan in geval van nood. Westerwaal: “We zien de laatste tijd de vraag naar tijdelijke accommodaties en opslag stijgen. Het plaatsen van deze accommodaties op eigen terrein scheelt enorm in transport en coördinatie. Bovendien is in geval van brand- of waterschade het erg prettig om te kunnen verplaatsen naar een locatie niet te ver van de oude plek.” Losberger De Boer doet continu onderzoek naar calamiteiten en opslaglocaties in Nederland, om in kaart te brengen waar de bottlebecks zitten.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Signup for our bimonthly newsletter.

Follow Losberger De Boer on

twitter facebook youtube linkedin
close mailchimp window