News

Vorst en sneeuw geen beletsel bouw dankzij doorwerkvoorziening

19/03/2019

Doorwerkvoorziening voor Aannemerbedrijf Teunnissen

Door razendsnel een doorwerkvoorziening te realiseren, heeft Losberger De Boer voorkomen dat de bouw van de huisvesting van 300 seizoenwerkers in het Limburgse America verregaande vertraging opliep.

Aannemersbedrijf Teunissen was eind januari in Horst aan de Maas druk bezig met het leggen van de fundering voor drie rijen woningen, toen duidelijk werd dat het enkele dagen zou gaan sneeuwen. Omdat het cruciaal was dat de bouw van de tijdelijke huisvesting voor 300 seizoenwerkers geen vertraging op zou lopen, nam het bouwbedrijf contact op met Losberger De Boer.

De offerteaanvraag voor een passende overkapping van de fundatie was binnen enkele uren afgerond en daags na het eerste contact was een uitvoerder van Losberger De Boer ter plaatse om de situatie te inspecteren. De dag erna werd in alle vroegte met man en macht begonnen aan de bouw van een doorwerkvoorziening.

Weerverlet voorkomen

Nog voor vorst en sneeuwval voor vertraging konden zorgen, was de overkapping gerealiseerd. De doorwerkvoorziening van Losberger De Boer, een Jumbo met een overspanning van 50 meter, heeft vijf weken op de bouwlocatie gestaan. Hierdoor kon de bouw van de huisvesting van 300 tijdelijke medewerkers voor Van Dijck Groenteproducties volgens schema doorgaan – in hartje winter.

Logistiek hoogstandje

Toen de doorwerkvoorziening kon worden verwijderd, was de ruwbouw van de woningen al in een vergevorderd stadium. Dit zorgde ervoor dat de demontage een nieuwe uitdaging met zich meebracht. “Uiteindelijk werd de overkapping met een 200 tons kraan over de woningen heen gehesen”, begint Marc van Raaij, sr. Accountmanager bij Losberger De Boer. “Na de snelle plaatsing was dat het tweede logistieke hoogstandje dat dit project bijzonder maakt.”

Reactie Aannemerbedrijf Teunnissen

“Losberger De Boer, bedankt voor de supersnelle actie! Binnen drie dagen waren jullie de tent al aan het opbouwen, waardoor wij zonder weerverlet verder konden.”

Martien Pouwels, mede-eigenaar

Moderne Veranstaltungshalle zur Neueröffnung des Deutschen Bergbaumuseums in Bochum

18/03/2019

Bergbaumuseum - Eröffnugsfeier

Die Wiedereröffnung des Deutschen Bergbaumuseums in Bochum wurde nach Beendigung der Sanierungsarbeiten im Dezember 2018 gebührend gefeiert. Das Museum verfügt nun über zwei neue Rundgänge im Nordflügel des Gebäudes, die eindrucksvoll die Geschichte zwischen Mensch- und Steinkohle epochenübergreifend darstellen.

Drei Jahre dauerte es, bis die Exponate und Objekte der neuen Dauerausstellung, in neuem Licht erstrahlen durften. „Vom Karbonwald bis zur Grubenwasserpumpe“ und „von der Steinzeit bis zum extraterrestrischen Bergbau“ werden die verschiedensten Exponate gekonnt in Szene gesetzt. Sie erzählen von Inhalten und Ergebnissen der hauseigenen Forschungen für Georessourcen und fordern die Besucher zum Nachdenken und der aktiven Teilnahme auf.

Moderne Veranstaltungshalle für die Eröffnungsfeier

Im Rahmen einer feierlichen Abendveranstaltung am 12. Dezember 2018 wurden die neuen Räumlichkeiten des Bergbaumuseums eingeweiht. Geladen waren 300 Gäste aus Wirtschaft und Politik, die sich in einer modernen Zeltlandschaft von Losberger De Boer auf dem Gelände in Bochum einfanden. Im Fokus der Eventlocation stand die Anova Vista Eventhalle, die durch ihre geschwungene Dachform, einen 75 qm großen überdachten Außenbereich und transparente Dachplanen bestach.

Beeindruckendes Dinner-Settings durch ein transparentes Dach der Veranstaltungshalle

Zum Veranstaltungsbeginn bot die 825 qm große Zelthalle reichlich Platz für einen Präsentationsbereich, der für Eröffnungsreden und Podiumsgespräche genutzt wurde. Im Anschluss besuchten die Gäste die neue Dauerausstellung während der Innenbereich der Eventhalle zu einer stilvollen Dinner-Landschaft umgestaltet wurde. Ohne Verzögerungen konnten die Gäste an den Tischen Platz nehmen und das Festessen mit Blick in den Himmel und auf das beleuchtete Bergbaumuseum genießen. Durch die transparente Dachplane der Anova Vista Eventhalle wurde ein erstklassiger Blick auf das angestrahlte Bergbaumuseum ermöglicht. So entstand eine Atmosphäre, die dem feierlichen Anlass der Veranstaltung mehr als gerecht wurde.

Das deutsche Bergbaumuseum in Bochum erstrahlt im neuen Licht.

Eröffnungsveranstaltung nach drei Jahren Sanierung.

Eventhalle mit transparentem Hallendach für ein Dinner unter Sternen.

Tijdelijke werkplaats maakt snelle transformatie trucks mogelijk

05/03/2019

Tijdelijke werkplaats maakt snelle transformatie trucks mogelijk

Toen Terberg Matec Belgium zich geconfronteerd zag met een forse productiepiek, wendde het bedrijf zich tot Losberger De Boer voor extra productiecapaciteit.

Terberg Matec Belgium is gevestigd in Genk en maakt deel uit van de internationaal actieve Terberg RosRoca Group. Het bedrijf levert een breed scala aan ecotechnologische producten, waaronder reguliere vuilniswagens en, vanaf eind 2019, haar nieuwe volledig elektrische Ecollect afvalinzamelvoertuigen.

Tijdelijk ruimtegebrek
Recent moest Terberg Matec binnen tien weken een grote reeks vrachtwagens transformeren tot Ecollect voertuigen. Deze productiepiek zorgde voor tijdelijk ruimtegebrek, waarna het bedrijf koos voor een op maat gemaakte ruimteoplossing van Losberger De Boer.

Op het terrein van Terberg Matec verrees in zes uur tijd een Maxiflex structuur van 100 m2, met een zijwandhoogte van 5m40 en staalplaatwanden rondom. Eén zijde werd open gelaten en afgeschermd met gordijnen, zodat de vrachtwagens eenvoudig naar binnen konden worden gereden. “De klant heeft uiteindelijk voor ons gekozen omdat wij een maatwerkoplossing konden bieden”, begint Sabri Zurel, jr. Account- en Marketing Manager bij Losberger De Boer België. “Het was voor Terberg Matec van belang dat er voldoende ruimte was om aan meerdere wagens tegelijk te werken en dat de structuur hoog genoeg was.”

Succesvolle levering
Terberg Matec Belgium is tevreden met zowel de ruimteoplossing als de werkwijze van Losberger De Boer. “Zoals gehoopt heeft de tijdelijke hal ons de kans geboden dit project tijdig af te ronden, met ruim dertig succesvolle leveringen als einddoel”, aldus Frank Reumers namens Terberg Matec.

Structure temporaire permet transformation rapide

05/03/2019

Terberg Matec

Lorsque Terberg Matec Belgium a été confronté à un pic de production important, l'entreprise s'est tournée vers Losberger De Boer pour une capacité de production supplémentaire.

Terberg Matec Belgium est situé à Genk et fait partie du groupe Terberg RosRoca actif au niveau international. L'entreprise fournit une large gamme de produits éco-technologiques, notamment des camions à ordures ordinaires et, à partir de fin 2019, ses nouveaux véhicules entièrement électriques de collecte des déchets Ecollect.

Manque temporaire d'espace

Récemment, Terberg Matec a dû transformer une grande série de camions en véhicules Ecollect en dix semaines. Cette pointe de production a provoqué un manque temporaire d'espace, après quoi l'entreprise a opté pour une solution d'espace sur mesure de Losberger De Boer.

Sur le site de Terberg Matec, une structure Maxiflex de 100 m2 a été construite en six heures, avec une hauteur latérale de 5m40 et des parois en tôle d'acier tout autour. L'un des côtés a été laissé ouvert et recouvert de rideaux, de sorte que les camions pouvaient facilement être conduits à l'intérieur. "Le client nous a finalement choisis parce que nous pouvions offrir une solution sur mesure ", commence Sabri Zurel, jr. Account and Marketing Manager chez Losberger De Boer Belgique. "Pour Terberg Matec, il était important qu'il y ait assez d'espace pour travailler sur plusieurs voitures en même temps et que la structure soit assez haute.

Livraison réussie

Terberg Matec Belgium est satisfait de la solution et de la méthode de travail de Losberger De Boer. "Comme nous l'espérions, le hall temporaire nous a donné l'occasion de terminer ce projet à temps, avec plus de trente livraisons réussies", déclare Frank Reumers au nom de Terberg Matec.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Signup for our bimonthly newsletter.

Follow Losberger De Boer on

twitter facebook youtube linkedin
close mailchimp window