News

Losberger De Boer wint 2019 International Achievement Award

08/11/2019

International Achievement Award

Losberger De Boer heeft de 2019 International Achievement Award (IAA) for design excellence in specialty fabrics applications van de Industrial Fabrics Association International gewonnen. Het bedrijf ontving een Award of Excellence voor haar 190 meter lange pitstraat gebouw tijdens de eerste editie van de Formule E in Riyadh, Saudi Arabië in 2018.

De Formule E (elektrische voertuigen op een stratencircuit) was het eerste internationale motorsportevenement in het Koninkrijk van Saudi Arabië. Het internationale event management bureau CBX had Losberger De Boer gevraagd om de turnkey plaatsing van een tijdelijke topkwaliteit accommodatie, die zowel ingezet kon worden voor de in de pitstraat aanwezige teams, voor hospitality doeleinden en voor het publiek. 

Een project met vele uitdagingen

De plaatsing van deze accommodatie bracht enkele uitdagingen met zich mee. Het stratencircuit was gesitueerd in het drukke stadshart van hoofdstad Riyadh en overlast voor omwonenden en lokale bedrijven moest tot een minimum worden beperkt. Het feit dat het geheel naast een van de drukste straten van de stad moest worden geplaatst, die overigens alleen voor het evenement zelf werd afgesloten, maakte de klus er niet eenvoudiger op. Dankzij tientallen jaren ervaring met complexe situaties en uitdagende planningen, slaagde het team van Losberger De Boer erin om het grootste deel van de structuur op een veilige en verantwoorde manier over de weg heen te tillen zonder dat het project vertraging opliep.

Losberger De Boer maakte voor dit project gebruik van ervaren tentenbouwers uit de Verenigde Arabische Emiraten en Europa om ervoor te zorgen dat het project binnen deadline en volgens de geldende veiligheidsvoorschriften kon worden geplaatst. Na 23 dagen waren de pitstraat, de hospitality accommodatie en tribune turnkey overgedragen aan de klant. 

Reactie klant

“Het tijdspad van dit project was kort en zeer uitdagend”, begint Carlo Boutagy, CEO van CBX. “Het team van Losberger De Boer heeft een buitengewone prestatie geleverd door deze complexe structuur op tijd op te leveren. Losberger De Boer heeft bewezen een zeer betrouwbare partner te zijn en wij kijken er naar uit om in de toekomst wederom met hen samen te werken.”

Jurering

De IFAI heeft in totaal 225 inzendingen uit veertien landen in 42 categorieën beoordeeld. Alle winnaars zijn geselecteerd op basis van complexiteit, ontwerp, vakmanschap, uniciteit en functie. 

 

Losberger De Boer wins 2019 International Achievement Award

08/11/2019

E-Prix

Losberger De Boer has been awarded with the 2019 International Achievement Award (IAA) for design excellence in specialty fabrics applications by the Industrial Fabrics Association International. The German-Dutch company received an Award of Excellence for its 190 meter-long pit lane building at the 2018 Formula E event in Riyadh, Saudi Arabia.  

The Formula E (electric street racing) was the first international motorsports event in the Kingdom of Saudi Arabia. International event management agency CBX, asked Losberger De Boer for the turnkey delivery of a temporary, solid and high-quality structure that could be integrated seamlessly into a complex with pit lane facilities at race track level and VIP hospitality facilities. In addition to this, a visitor viewing platform was requested for the floor above.

A project of many challenges

The race track was located in the center of Riyadh, which provided Losberger de Boer with the challenge of keeping disruption to local residents and businesses to a minimum. The fact that the pit lane structure had to be built next to a busy public road (which was closed for race day but otherwise remained open), made matters even more complex. Utilizing decades of experience in advance planning, the Losberger De Boer team was able to maneuver the necessary lifting equipment into place in a safe and compliant way, while ensuring the original project timetable was maintained.

Losberger De Boer flew in experienced event structure builders from the UAE and Europe to ensure the project was delivered within deadline and according to international ISO-certified safety standards. After 23 days the pitlane, hospitality structure and spectator viewing platform was handed over to the client.

Client reaction

“The time frame to complete the project was very short and challenging”, says Carlo Boutagy, CEO of CBX. “The Losberger De Boer-team worked exceptionally well to complete the structure on time and has proven to be a reliable partner. We are looking forward to working again with the company on future projects.” 

IAA judging process

The IFAI judged a total of 255 entries from 14 countries in 42 categories. Winners were selected based on complexity, design, workmanship, uniqueness and function. Judges included industry experts, editors, architects, educators and design professionals.

Losberger De Boer wins 2019 International Achievement Award

08/11/2019

E-Prix

Losberger De Boer has been awarded with the 2019 International Achievement Award (IAA) for design excellence in specialty fabrics applications by the Industrial Fabrics Association International. The German-Dutch company received an Award of Excellence for its 190 meter-long pit lane building at the 2018 Formula E event in Riyadh, Saudi Arabia.  

The Formula E (electric street racing) was the first international motorsports event in the Kingdom of Saudi Arabia. International event management agency CBX, asked Losberger De Boer for the turnkey delivery of a temporary, solid and high-quality structure that could be integrated seamlessly into a complex with pit lane facilities at race track level and VIP hospitality facilities. In addition to this, a visitor viewing platform was requested for the floor above.

A project of many challenges

The race track was located in the center of Riyadh, which provided Losberger de Boer with the challenge of keeping disruption to local residents and businesses to a minimum. The fact that the pit lane structure had to be built next to a busy public road (which was closed for race day but otherwise remained open), made matters even more complex. Utilizing decades of experience in advance planning, the Losberger De Boer team was able to maneuver the necessary lifting equipment into place in a safe and compliant way, while ensuring the original project timetable was maintained.

Losberger De Boer flew in experienced event structure builders from the UAE and Europe to ensure the project was delivered within deadline and according to international ISO-certified safety standards. After 23 days the pitlane, hospitality structure and spectator viewing platform was handed over to the client.

Client reaction

“The time frame to complete the project was very short and challenging”, says Carlo Boutagy, CEO of CBX. “The Losberger De Boer-team worked exceptionally well to complete the structure on time and has proven to be a reliable partner. We are looking forward to working again with the company on future projects.” 

IAA judging process

The IFAI judged a total of 255 entries from 14 countries in 42 categories. Winners were selected based on complexity, design, workmanship, uniqueness and function. Judges included industry experts, editors, architects, educators and design professionals.

Foyer temporaire solution parfaite pour centre culturel

22/10/2019

Foyer Lommel

Les locaux temporaires sont souvent une solution très économique aux problèmes de capacité qui surviennent lors d'une rénovation ou d'une restauration. A Lommel, en Belgique, Losberger De Boer a installé un foyer pop-up pour le centre culturel local, où des expositions sont organisées quotidiennement.

Au cours des prochains mois, le foyer sera reconstruit. Afin de pouvoir garder le centre ouvert au public, l'organisation a opté pour une solution d'espace qui, " est un concept attrayant et unique, qui minimise les inconvénients ".

Le foyer temporaire, dans lequel les hôtes sont accueillis et où ils peuvent ensuite prendre un verre, se compose d'une Anova de 10x25 mètres, avec une façade entièrement décorée dans l'esprit du centre culturel. Une passerelle relie l'espace temporaire au bâtiment existant.

Ameublement et styling
Losberger De Boer a également équipé le logement, y compris le chauffage, l'éclairage, les applications de sécurité, la moquette, les revêtements muraux et de plafond, un bar, des meubles et un vestiaire. Le foyer temporaire est également équipé d'une unité de bureau pour le personnel et la vente des billets.

Solution idéale pour rénover ou rénover
Vous souhaitez pouvoir continuer à accueillir vos invités ou vos clients lors d'une rénovation ou d'une restauration majeur ? Losberger De Boer peut vous fournir une solution d'espace sur mesure. Récemment, nous avons mis à la disposition des entreprises et des institutions des cantines provisoires, des restaurants, des salles de showrooms, des espaces d'exposition, des espaces de travail, des entrepôts, des espaces de réception et des terminaux passagers.

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions d'espace temporaire sur mesure de Losberger De Boer ? N'hésitez pas à nous contacter.

Temporary foyer the perfect solution for cultural centre

17/10/2019

Tijdelijke foyer voor Cultureel Centrum Lommel (BE)

Temporary space facilities are oftentimes a very cost-efficient solution to capacity problems that arise during a renovation project. In Lommel, Belgium, Losberger De Boer installed a pop-up foyer for the local Cultural Center, where artists perform and exhibitions are held on a daily basis.

In the coming months, the foyer will be rebuilt. In order to be able to keep the centre open to the public, the organization opted for a space solution that, as they say, "is an attractive and unique concept, that keeps the inconvenience at a minimum”.

The temporary foyer, in which guests are welcomed and where they can have a drink afterward, consists of an Anova measuring 10x25 meters, with a facade that is fully furnished in the style of the cultural center. A Walkway connects the temporary space with the existing building.

Furnishing & styling
Losberger De Boer also furnished the accommodation, including heating, lighting, safety applications, carpet, wall and ceiling coverings, a bar, furniture and a cloakroom. The temporary foyer is also equipped with a desk unit for staff and ticket sales.

Ideal solution when renovating or renovating
Do you want to be able to continue to welcome your guests or customers during a major renovation or rebuilding process? Losberger De Boer can provide you with a tailor-made space solution. We have recently provided companies and institutions with temporary canteens, restaurants, showrooms, exhibition spaces, work facilities, warehouses, reception areas and passenger terminals.

Would you like to know more about Losberger De Boer's tailor-made temporary space solutions? Please contact us.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Signup for our bimonthly newsletter.

Follow Losberger De Boer on

twitter facebook youtube linkedin
close mailchimp window