News

Een grootse oplossing voor Le Grand Départ

15/09/2020

Recap Tour de France 2015

Nu de Tour de France aan haar laatste reeks races is begonnen, blikken wij terug op de 11.000 m2 VIP hospitality ruimte die we hebben gebouwd toen ’s werelds grootste wielerspektakel in 2015 neerstreek in Utrecht.

Aangezien ‘de Tour’ tot de meest prestigieuze sportevenementen ter wereld behoort, moesten we natuurlijk met een grootse oplossing komen voor ‘Le Grand Départ’. En dat is gelukt.  

Omdat ons motto ‘committed to your success’ luidt, begint elk project bij ons met het volledig doorgronden van het doel van de klant. Niet wat ze bij ons willen afnemen, maar wat ze willen bereiken, zodat we ze zo goed en breed mogelijk kunnen helpen om die doelen te bereiken.

In dit geval wilde de organisatie een perfect georganiseerd en onvergetelijk evenement neerzetten, de stad op een positieve manier naar voren laten komen, het imago van Utrecht als duurzame, fietsvriendelijke stad versterken én een goede relatie blijven onderhouden met omwonenden en alle betrokkenen.

‘Vertel ons waar je wakker van ligt’
“Wij vinden het belangrijk om te weten hoe onze klanten werken, wat hen drijft, wat ze voor zich zien en welke zorgen ze hebben, waar ze ’s nachts bij wijze van spreken wakker van liggen”, begint Barbara Hendrikx-Kalksma, Sr. Accountmanager bij Losberger De Boer en kar-trekker van dit project. “Op basis van onze vragen en eerste analyse hebben we vervolgens een plan gemaakt om de valkuilen van dit project voor onze opdrachtgever te vermijden.”

Beperken verkeersdruk
Zo was, bijvoorbeeld, een van de grootste zorgenpunten van de stad het mogelijk verslechteren van de relatie met de lokale bevolking en bedrijven, als gevolg van wegafzettingen en een tijdelijke toename van de verkeersdruk. “Door goed te plannen is het ons gelukt om de hoeveelheid transportbewegingen te beperken en de bouw- en demontageperiode enorm compact te maken”, vervolgt Barbara. “Er moesten een heleboel partijen in een kort tijdsbestek op een relatief kleine locatie werken. Daarom hebben we onze planning voortdurend aangepast op die van andere partijen. Zodoende is het gelukt om de overlast voor de omgeving tot een minimum te beperken.”

Challenge accepted
“Ik ben er trots op, dat we de klant met zoveel van haar doelen hebben kunnen helpen”, aldus Barbara. “Onze focus op veiligheid en duurzaamheid pasten perfect bij het imago van Utrecht als groene en fietsvriendelijke stad. We hebben veel verschillende structuren gebruikt en die vervolgens op maat aangepast aan de uitstraling van de directe omgeving, zodat onze gebouwen goed aansloten bij het stadslandschap.”

De proloog
Op de dag van de proloog stond er ruim 11.000 m2 aan luxe VIP ruimte, om alle gasten en hoogwaardigheidsbekleders te ontvangen. Hiervoor plaatsten we enkele grote structuren met meerdere etages, die de gasten een perfect uitzicht op het spektakelstuk boden. We hebben ook cateringruimtes gebouwd en hebben alle gebouwen voorzien van faciliteiten als airco, sanitair en noodvoorzieningen.

Reactie gemeente Utrecht 
Martijn van Hulsteijn, projectdirecteur Grand Départ Utrecht: “Losberger De Boer heeft zich ingeleefd in de kernwaarden van het evenement en heeft ervoor gezorgd dat de locaties optimaal werden benut. Altijd met oog voor de meest optimale beleving van de gasten. Tijdens de werkzaamheden in de binnenstad stond veiligheid bij Losberger De Boer voorop. Bedankt voor een fantastische bijdrage aan een groots succes voor de stad Utrecht.”

Bekijk hier een fraaie video van dit project.

Something ‘grand’ for Le Grand Départ

15/09/2020

Recap Tour de France 2015

As the Tour de France starts its final week of stages today, we look back at the 11.000 m2 of VIP hospitality space we built in 2015 when the world’s premier cycling event started in Utrecht, The Netherlands.

Since few events are more prestigious than the Tour de France, we had to deliver something ‘grand’, for ‘Le Grand Départ’. And we did.

As our motto is ‘committed to your success’, every project starts with knowing what our client's goals are. Not what they want from us, but what they want to achieve, so we can help them be successful.  

In this case, those goals were a perfectly hosted event, showing the best the city has to offer, boost Utrecht’s image as a cycling city, maintain good relations with the residents and all other parties involved, and hold an event worth remembering.

We want to know what keeps our partner up at night
“We made it a point to know how the city operates, what they envisioned, and what parts of this massive project kept them up at night”, says Barbara Hendrikx-Kalksma, Sr. Account Manager and project lead at Losberger De Boer. “We analyzed everything and devised a plan to steer clear of the dangers this project faced.”

For instance, one of the things the city feared most, was a deteriorating relationship with local residents and businesses, due to roads being blocked and an enormous amount of extra traffic. “With careful planning, we were able to limit the number of transports to and from the city center and keep the building process itself extremely tight and compact”, says Barbara. “Because a lot of parties needed to be in a relatively small area over a short period of time, we also continuously adapted our planning to that of the other parties involved. We did the same during the dismantling process, limiting the disturbance to the absolute minimum.”

All challenges met
“I am proud to say we were able to help with other customer goals too”, continues Barbara. “Throughout the project, we focused on safety and sustainability, underlining the city’s image as a sustainable, environmentally aware, and bike-friendly city. We also used a large number of different structures, which we adapted further to match the surrounding area, delivering non-intrusive space solutions that matched the cityscape wherever possible.”

Race day
On race day, there were five structures with over 11.000 m2 of luxury hospitality space available to accommodate all VIP guests and dignitaries. We built several large, multi-story hospitality structures that offered guests a great view of the action. We also provided ample catering space and equipped our buildings with airconditioning, sanitation, emergency facilities, carpeting, and additional hospitality trailers. 

City of Utrecht reaction
"Losberger De Boer made an effort to truly understand the core values of the event and ensured that all locations were used to their best advantage”, says Martijn van Hulsteijn, Project Director Grand Départ Utrecht. “They always had the best possible experience for our guests at heart. Moreover, safety was paramount at Losberger De Boer during the work in the city center. Thank you for your fantastic contribution to what has been a major success for the city of Utrecht.”

La construction modulaire en plein essor

08/09/2020

Warehouse

Des bâtiments rapidement déployables qui peuvent être adaptés pour continuer à répondre à vos besoins spatiaux

Tant la crise économique actuelle qui a suivi l'épidémie de Covid-19 que l'incertitude quant à l'évolution future de la pandémie ont rendu la flexibilité plus importante que jamais pour de nombreuses entreprises. Un nombre croissant d'entreprises sont peu prêtes à investir dans des projets de construction à long terme ou à conclure des contrats de location ou d'achat pour des bâtiments existants. C'est en partie pour cette raison que la construction modulaire semi-permanente est en plein essor en tant qu'alternative rapide et flexible aux constructions traditionnelles - un passage de l'immobilier à la propriété rapidement déployable.

Le fait que l'économie mondiale soit en pleine mutation n'est pas nouveau. Chaque crise et chaque boom apporte des opportunités et des menaces à toutes les entreprises, petites ou grandes. Habituellement, une période de faible activité économique est suivie d'une période de reprise, après laquelle un nouvel essor peut se produire. Toutefois, la situation actuelle est beaucoup plus imprévisible en raison de la pandémie de Covid-19. Tant au niveau local que mondial, la situation actuelle reste très volatile. La région d'où proviennent les matières premières, votre plus grand marché cible, cette importante plaque tournante de transit, tout cela peut être fermé ou inaccessible en quelques jours.

"Il est essentiel pour les entreprises actives au niveau local et mondial d'être en mesure de réagir rapidement aux développements actuels".

Demande accrue d'espace de stockage et de transbordement
En tant que principal fournisseur mondial de bâtiments modulaires à usage temporaire et permanent, Losberger De Boer a constaté une forte augmentation de la demande d'espace de stockage autour des ports et des aéroports peu après le début de de la crise corona, comme ce qui a été le cas presque immédiatement après l'annonce définitive du "Brexit".

Les raisons de cette situation sont nombreuses (des stocks restent en place parce que le marché n'est pas disponible, des biens et des matières premières sont achetés en plus grand nombre par précaution, des pièces, des marchandises et des stocks sont déplacés vers des zones considérées comme "plus sûres", etc.

La rapidité et la flexibilité sont essentielles
La recherche d'un nouveau bien immobilier ou d'un nouvel établissement pendant un mois, suivie d'une longue procédure d'obtention de permis et d'une période de construction identique, n'est plus une option pour de nombreuses entreprises, qui ne peuvent pas non plus se permettre de s'engager sur de longues périodes de location de biens immobiliers. La capacité à réagir rapidement aux développements économiques, qui se succèdent actuellement plus rapidement que jamais et sont souvent imprévisibles, est d'une importance vitale pour les entreprises actives tant au niveau local que mondial.

De l'utilisation temporaire à l'utilisation permanente
La construction modulaire est en hausse dans le secteur de la construction non résidentielle depuis plusieurs années. Les structures temporaires se sont développées au cours des dernières décennies et sont maintenant des bâtiments à part entière qui peuvent être utilisés pendant des décennies (et même de façon permanente). En Belgique, les solutions d'espace temporaire de Losberger De Boer sont actuellement utilisées comme lieux de stockage, plateformes logistiques, supermarchés, cantines d'entreprise, et même comme terminal d’aéroport. Dans tous ces cas, la construction modulaire temporaire a fourni une alternative de haute qualité et surtout très rapide à la construction permanente ou à la location.

Des jours et des semaines au lieu de mois et d'années
Les spécialistes de la construction temporaire comme Losberger De Boer peuvent livrer leurs structures rapidement. "La rapidité, c'est quoi ? De nombreux facteurs influent sur les délais de livraison, certainement parce que nous livrons toujours du travail sur mesure, mais nous parlons toujours ici de jours et de semaines, au lieu de mois et d'années", déclare Tim Smedts, Directeur Général de Losberger De Boer en Belgique. "Grâce à notre expérience, à notre expertise et à un stock important, en combinaison avec le fait que nous produisons tout nous-mêmes, je peux dire sans risque que nous pouvons commencer à construire peu après le premier contact".

Bâtiments temporaires modulables et relocalisables
La construction d'un espace commercial peut donc se faire rapidement. Mais de quelles autres manières la construction modulaire offre-t-elle une certaine flexibilité ? Tout d'abord, en termes de durée de vie. Les structures modulaires peuvent être louées pour une courte période, mais peuvent aussi durer des dizaines d'années. Dans ce cas, le temporaire devient plus ou moins permanent. Actuellement, d'innombrables bâtiments Losberger De Boer dans le monde entier sont utilisés de manière permanente comme entrepôts, terminaux ou supermarchés.

Là où la construction modulaire se distingue davantage de la construction régulière ou permanente, c'est la flexibilité d'utilisation. Grâce à leur caractère modulaire, les bâtiments temporaires peuvent non seulement être réalisés exactement sur mesure, mais ils sont également faciles à agrandir et à réduire. Ils peuvent donc s'agrandir ou se rétrécir en fonction des besoins d'espace parfois très variables d'une entreprise. Ces structures sont également mobiles et peuvent être adaptées à d'autres utilisations. La combinaison de la personnalisation et de la flexibilité rend ces bâtiments modulaires très adaptés.

"À une époque où la flexibilité est plus importante que jamais, nous pouvons aider les entreprises à adapter en permanence leurs processus commerciaux à la situation actuelle et à les optimiser", déclare Tim Smedts. "Lorsque les besoins en espace changent, nos structures peuvent être adaptées. En outre, nous offrons également une flexibilité au sens financier. Les coûts d'investissement pour la location d'une construction semi-permanente sont considérablement inférieurs à ceux d'un bâtiment permanent. Et comme nous pouvons garantir que nos bâtiments répondront toujours aux besoins d'espace d'une entreprise, l'investissement est toujours étroitement lié à l'utilisation de l'espace".

Vous souhaitez en savoir plus sur les solutions d'espace rapides et flexibles de Losberger De Boer ? Contactez-nous.

Losberger De Boer voegt laagdrempelig bouwsysteem toe aan productaanbod

08/09/2020

Modulaire containerbouw autoshowroom

Losberger De Boer Nederland heeft haar productportfolio uitgebreid met modulaire containerunits. “Met dit flexibele bouwsysteem hebben wij enkele snelle, laagdrempelige ruimteoplossingen toegevoegd aan ons productaanbod”, aldus Marc Westerwaal, Algemeen Directeur van Losberger De Boer Nederland.

De containerunits zijn vanaf heden beschikbaar voor zowel verhuur als verkoop. Het modulaire bouwsysteem kan onder meer gebruikt worden voor het inrichten van:


Deze huisvestingsoplossing biedt een breed scala aan mogelijkheden. De units kunnen gecombineerd worden om een groot oppervlak te creëren, waarbij de plaatsing van scheidingswanden wordt afgestemd op de ruimtebehoefte en indelingswensen. Door de units te stapelen ontstaat een gebouw van meerdere etages.

Van tijdelijk tot permanent
“Naast het feit dat het een kostenefficiënte en snel te plaatsen toepassing is, biedt deze bouwmethode veel flexibiliteit. Dit systeem is even geschikt voor de plaatsing van 1 losse container voor tijdelijk gebruik als voor de oplevering van een meerdere etages tellend complex dat tien jaar intensief wordt gebruikt”, aldus Marc Westerwaal.

En juist aan die flexibiliteit hebben bedrijven en instellingen momenteel behoefte, betoogt Westerwaal. “Dit bouwsysteem is ideaal om tijdelijke of semipermanente uitbreiding te realiseren. De oplossing kan snel geplaatst en ontmanteld worden, maar kan ook jaren gebruikt worden. Dat maakt dit systeem ook zeer geschikt voor tijdelijk gebruik tijdens een verbouwings- of renovatieperiode.”

Volledig op maat te maken
Zowel het interieur als het design van het exterieur kan volledig op maat aangepast worden. De ruimteverdeling kan tot op de centimeter nauwkeurig worden bepaald en de hele structuur kan volledig gestoffeerd en voorzien van elektra, sanitair, verlichting en klimaatbeheersingssystemen, worden opgeleverd. Door ramen en glasfaçades toe te voegen wordt natuurlijk daglicht binnengelaten en worden design en sfeer bepaald.   

Modulaire bouwsystemen
Losberger De Boer maakt gebruik van de producten van zusterbedrijf Losberger Modular Systems (LMS), dat al decennia lang synoniem staat voor kwaliteit op het gebied van modulaire bouwsystemen. Ook beschikt Losberger De Boer over de gecombineerde ervaring van haar eigen team en de specialisten van LMS. “Net zoals de tentstructuren die de Losberger De Boer Groep ontwikkelt en gebruikt, vertegenwoordigt dit modulaire systeem van LMS de hoogste kwaliteitstandaard in dit bouwsegment”, aldus Marc Westerwaal.

Interesse? Neem dan contact met ons op. Een overzicht van onze nieuwe producten vindt u hier

 

Time to meet again! Corona-proof bedrijfsevenementen op eigen terrein

01/09/2020

Home event location

Laten we onze gewaardeerde klanten, collega’s, branchegenoten en prospects weer gewoon ontmoeten. Dat kan namelijk.

Hypsos, Partyrent en Losberger De Boer hebben de handen ineengeslagen en presenteren een vernieuwend evenementenconcept dat een ideale mix is van verantwoord face-to-face contact en digitale mogelijkheden, zodat u weer op een veilige manier kunt werken aan duurzame, betekenisvolle en winstgevende relaties. En dit bovendien op uw eigen terrein. 

Onze Home Events Solution biedt u de gelegenheid om een nieuw product of dienst te introduceren, of uw bedrijfsstrategie uiteen te zetten. U kunt uw bedrijf laten zien en uw relaties kennis laten maken met uw werk en met uw mensen. Zeker in deze tijd zijn sterkere en meer persoonlijke relaties met klanten van levensbelang voor zowel grote, middelgrote als multinationaal opererende ondernemingen.

Op maat gemaakte evenementlocatie op uw terrein
In overleg met u ontwerpen wij, op basis van de gecombineerde expertise van Hypsos, Partyrent en Losberger De Boer, een evenementlocatie die naadloos aansluit op zowel uw wensen als de beschikbare ruimte op uw terrein. We voorzien u van een sfeervol en in uw huisstijl ingerichte ruimte, waarin iedereen voldoende afstand kan bewaren en waarin de vele digitale netwerk- en presentatiemogelijkheden ten volle kunnen worden benut. Authentieke klantbeleving, maar met een veiligheidsbesef dat past bij deze tijd.

Totale ontzorging
We ontzorgen u hierbij volledig en nemen een groot deel van de organisatie en logistieke processen uit handen; denk hierbij aan het regelen van de vergunningen tot het turnkey opleveren van een volledig ingerichte, unieke home event-locatie. Uw projectmanager leidt alles in goede banen en is altijd bereid om te sparren over het best mogelijke ‘corona-proof’ evenement bij u op locatie. Dus wat ons betreft is het ‘time to meet again’!

Klik hier voor meer informatie.  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Signup for our bimonthly newsletter.

Follow Losberger De Boer on

twitter facebook youtube linkedin
close mailchimp window