Produkter

Att hyra från De Boer är att hyra en kund- och projektspecifik lösning. Ofta handlar det om en kombination av våra egna hallar, tält eller paviljonger, och våra eller våra underleverantörers komponenter, tillbehör och tjänster. 

DE BOERS NYA PRODUKTBROSCHYR 2014:
Du kan ladda ner pdf (10Mb)

eller surfa på interaktiv produktbroschyr (Issuu).

Kontakta oss så kan vi tillsammans hitta den kombination som passar för dina behov.

Tvåvåningstält

Delta Emperor

Tak

Tak

Avtryck

Avtryck

Bredder / storlekar

5x5m modules

Premier

Avtryck

Avtryck

Bredder / storlekar

10m, 15m, 20m

Delta by De Boer

Tak

Tak

Avtryck

Avtryck

Bredder / storlekar

50m

Double decker Ambassador, Senator, President

Tak

Tak

Avtryck

Avtryck

Bredder / storlekar

14m, 15m

Emperor

Tak

Tak

Avtryck

Avtryck

Bredder / storlekar

15m, 20m

>Visa lista över alla evenemangshallar i alfabetisk ordning

View Mobile Site
©   De Boer|Disclaimer, Privacy and Cookies|Sitemap