Permanente tijdelijkheid

FacebookTwitterLinkedInEmail

Permanente tijdelijkheid
Permanente tijdelijkheid is het antwoord op de toenemende behoefte aan meer flexibiliteit en aanpasbaarheid in huisvesting. Levensloopbestendige gebouwen die meegroeien met de continu veranderende behoefte en wensen van de gebruiker, tijdelijke invulling van ruimte bij braakliggende terreinen, flexibele ruimte die geplaatst en verplaatst kan worden daar waar een behoefte is.

Tussentijdse oplossingen
Flexibele, demontabele huisvesting is door de specifieke kenmerken ook bij uitstek geschikt voor tijdelijke en/of semipermanente gebruiksperioden. Hierbij valt te denken aan vervangende ruimte bij herinrichting, renovatie of verbouwing van bestaand vastgoed maar ook als snel inzetbare, additionele ruimte. Maar flexibel vastgoed (flexgoed) kan ook een belangrijke rol spelen bij nieuwe stedelijke ontwikkeling. Het ‘nieuwe’ bouwen is aanpasbaar en verplaatsbaar en dus levensloopbestendig.

Leegstand en braakliggende terreinen
In en rond stedelijke gebieden in Nederland zijn talloze locaties niet in gebruik. Deze braakliggende gebieden leiden vaak tot verloedering en vermindering van waarde, vooral voor de directe omgeving. Daardoor werken deze een toenemende leegstand in de hand. Om deze situatie op korte termijn voor een beperkte duur op te lossen is er speciale wetgeving die zorgt voor een tijdelijke ontheffing van bestaande bestemmingsplannen zodat braakliggende terreinen voor periode tot 10 jaar een andere functie kunnen krijgen.

Tijdelijke exploitatie
Tijdelijke gebruik levert niet alleen exploitatiemogelijkheden op voor de locatie zelf maar heeft ook een gunstig effect op de exploitatiemogelijkheden in de omgeving. Het geeft deze gebieden (weer) waarde in afwachting van een permanente (her)bestemming of kan zelfs de positieve basis vormen voor deze bestemming.

"Klanttevredenheid is de basis voor ons product- en diensten-aanbod. De wensen van onze klanten staan bovenaan."

Marc van Raaij
Commercieel Directeur Nederland

View Mobile Site
©   De Boer|Disclaimer, Privacy and Cookies|Sitemap