MVO / covering tomorrow'Covering tomorrow'

De verschillende activiteiten van De Boer op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen zijn gebundeld in het programma "covering tomorrow'.  People, Planet en Performance hebben allen een plek in dit programma, dat hieronder kort wordt beschreven.

Planet

De Boer zet zich in om in haar leider in de branche te zijn op het gebied van milieu. Daarom heeft De Boer in 2010 formeel een milieubeleid ingevoerd. Dit beleid is gericht op een werkwijze die zo min mogelijk belasting aan het milieu geeft om zo te streven naar het zoveel mogelijk terugbrengen van vervuiling, om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid te tonen, om duurzame oplossingen te ontwikkelen en om zorg te dragen voor een continue verbetering van processen die hiertoe bijdragen. 

In het milieubeleid staat beschreven hoe De Boer haar verantwoordelijkheid neemt ten aanzien van het minimaliseren van het belasten van het milieu, de natuur en het landschap. Een kopie van het beleid kan worden opgevraagd via marketing@deboer.com .

In lijn met haar streven om leider te zijn op milieugebied is De Boer per januari 2011 ISO 14001 gecertificeerd. Lees het persbericht.
People

In 2010 is het De Boer Cares-programma gelanceerd. De Boer Cares is een verzameling van de activiteiten die De Boer in de verschillende landen ontplooit op het sociaal-ethische vlak.

Enkele voorbeelden van De Boer Cares-activiteiten:
- Sponsoring van Alpe d'Huzes http://www.opgevenisgeenoptie.nl/  (2012 en 2013)
- Deelname aan London Moonwalk http://www.walkthewalk.org/  (2011, 2012 en 2013)
- Deelname aan de 'NPM Run for hunger' (2011 en 2012)
- Deelname aan de Coast to Coast charity bike ride voor Stichting Philadelphia (2010)
- Sponsor World Swimming Championships for the handicapped (2010)
- Sponsor Nationaal Gala voor Gehandicaptensport (2010)
- Sponsor charity hockey wedstrijd Nederland – Pakistan voor slachtoffers van de overstroming (2010)
- Materiële donatie aan Air Ambulance fundraiser in Verenigd Koninkrijk (2010)
- Materiële donatie aan Dogs for the Disabled  (2010)
- Sponsor Akram Ahmedi (Jalsa Salana) om de "Peace Walk for Charity" te lopen (2010)
- Sponsor charity tournament Polo Flight Instruments for Cadet Foundation & Foundation Prodis in Spanje (2010)

Performance

De Boer is ISO 9001:2008 gecertificeerd en bewaakt en verbetert haar processen door middel van regelmatige controles.


View Mobile Site
©   De Boer|Disclaimer, Privacy and Cookies|Sitemap