Research & Development bij De Boer - P 22/23


Kijkje achter de schermen op de afdeling R&D 

'Maatwerk door slim ontwerpen'
Het uitgebreide en veelzijdige productaanbod van De Boer vindt zijn oorsprong in een
zeer actieve ontwikkelafdeling. Indrukwekkende structuren als de Millennium Dome,
Panorama en Emperor zijn sprekende voorbeelden van dit belangrijke bedrijfsonderdeel.
Een kijkje achter de schermen bij een afdeling die continu in beweging is.

Bij de afdeling Research en Development (R&D) werken in totaal elf mensen, verdeeld
over drie locaties. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de operationele
en strategische productontwikkeling. Vanuit een leidende positie binnen de internationale evenementenmarkt, heeft de dienstverlening van De Boer zich de laatste jaren verder uitgebreid naar andere zakelijke toepassingen van tijdelijke accommodaties. Voorbeelden hiervan zijn opslag- en bagagehallen, winkels, restaurants, sporthallen, noodruimte bij calamiteiten en zelfs tijdelijke gevangenissen. Voor de afdeling R&D van De Boer betekent dit een extra dimensie, omdat voor deze toepassingen vanuit de bouwregelgeving vaak aanvullende eisen van toepassing zijn. De pijlers onder het productontwikkelingsproces van De Boer blijven echter ook hier overeind: hoogwaardige kwaliteit, esthetisch aantrekkelijk, functioneel en inventief.

De basis
Of het nu gaat om een hospitalityruimte bij een sportevenement van drie dagen of om een winkel voor een periode van drie jaar, de afdeling R&D ontwikkelt in feite geen tijdelijke accommodaties, maar complete ruimteoplossingen. Bij de ontwikkeling van nieuwe of het doorontwikkelen van bestaande accommodaties zijn de wensen en eisen van de klant maatgevend. “Productontwikkeling is een continu proces waarbij klantwensen en -eisen, ontwikkelingen in de markt en input vanuit de verschillende afdelingen binnen ons bedrijf de basis vormen voor alle ontwikkelingen op productgebied”, zegt Paul van Leeuwen, Technisch Manager bij De Boer. “Verder zorgt de internationale wet- en regelgeving ervoor dat wij voortdurend op veranderingen moeten anticiperen. Dit geldt voor onze zakelijke markt en in toenemende mate ook voor de evenementenmarkt.”

Klaar voor de toekomst
De afdeling R&D in Alkmaar zorgt voor de ontwikkeling van de ‘hardware’ – de frames
en verbindingen, maar ook bijvoorbeeld de hijs- en hefmiddelen voor de opbouw.
Daarnaast is de commerciële CAD-afdeling verantwoordelijk voor de visuele vertaling van projecten naar aantrekkelijke presentaties voor de klant. Sinds kort is het zelfs mogelijk om onze accommodaties een plek te geven op Google Earth. Hierdoor kan de klant virtueel om de accommodaties heen ‘vliegen’ en een bijna honderd procent realistisch beeld krijgen van hoe het project er uit zal zien. Om helemaal klaar te zijn voor de toekomst is de afdeling R&D enige tijd geleden overgegaan op het gebruik van speciale 3D-ontwerpsoftware. Hiermee kunnen complete accommodaties, inclusief alle onderdelen, tot op de millimeter nauwkeurig worden vormgegeven.

De juiste tools
“Tijdelijke accommodaties worden steeds complexer; onderlinge uitwisseling van onderdelen tussen verschillende accommodaties is van primair belang en deze accommodaties moeten veel mogelijkheden bieden. Dat maakt het gebruik van speciale 3D-software absoluut noodzakelijk. De Boer beschikt hiermee over de juiste tools die binnen een moderne engineering-omgeving onmisbaar zijn", aldus Van Leeuwen. Hij vervolgt: “De maatnauwkeurigheid is zo belangrijk door de herhaling van modules. Twintig componenten op rij moeten even lang zijn als de andere twintig. Bij die maatnauwkeurigheid gaat het om tienden van een millimeter.”

Wet- en regelgeving
De diverse Europese, nationale en regionale wetten en regels waarmee rekening moet worden gehouden verschillen per land en per toepassing. Een accommodatie moet aan alle mogelijke eisen voldoen. Dat betekent over het algemeen de grootste gemene deler vinden en compromissen sluiten, waar regels tegenstrijdig zijn. Doordat De Boer zich de laatste jaren steeds meer met grote, complexe projecten bezighoudt en controlerende instanties en overheden de voorschriften en normen steeds strenger hanteren, hebben we meer en meer te maken met deze wet- en regelgeving. Deze extra taken vragen naast een grotere bezetting van R&D ook om specifieke kennis en speciale rekensoftware.

Verschillen in regels
Elke accommodatie is voorzien van een zogenaamd Bouwboek, een technisch constructiedossier waarmee wordt aangetoond dat de constructie sterk genoeg is voor de specifieke omstandigheden ter plaatse. Er is in Europa inmiddels een overkoepelende norm voor tijdelijke accommodaties. Voor de lange termijn valt in Nederland bijvoorbeeld een accommodatie onder het Nederlandse Bouwbesluit en is het aanvragen van een bouwvergunning noodzakelijk. Vooral voor onze zakelijke toepassingen die vaak voor langere perioden worden verhuurd verschillen de regels enorm, per land en zelfs per regio, voor wat betreft de vereiste sterkte, betrouwbaarheid en veiligheid. Het maakt nogal wat uit of je een accommodatie in een stad bouwt of vlakbij de kust. 

Onbegrensde mogelijkheden 
Een duidelijke trend is dat de permanente bouw zich steeds meer beweegt richting modulaire bouwsystemen, terwijl wij qua uitvoering en mogelijkheden van onze tijdelijke accommodaties door eisen uit de markt juist meer richting permanente bouw opschuiven. Over het algemeen zien we in de markt dat de behoefte aan tijdelijke, verplaatsbare en snel te bouwen ‘gebouwen’ toeneemt.

Innovatie
Op het gebied van productontwikkeling valt er binnenkort zeker meer nieuws te melden.
Het staat in elk geval vast dat de R&Dafdeling van De Boer zich zal blijven richten
op het ontwikkelen van ruimteoplossingen met onbegrensde mogelijkheden, voor zowel evenementen als zakelijke toepassingen.

YouTube Movie

View Mobile Site
©   De Boer|Disclaimer|Sitemap