Business Continuity Services - P 30/31


Zo snel mogelijk 'Business as usual'
Als tijd een essentiële factor is, heeft De Boer de kennis en de producten om snel voor vervangende ruimte te zorgen. De totaaloplossing in geval van (bedrijfs)calamiteiten en rampen heet Business Continuity Services.

De accommodaties van De Boer kunnen snel en efficiënt worden gebouwd, een eerste opbouwteam is binnen enkele uren op locatie. Voor bedrijven, organisaties en overheden vormen de ruimteoplossingen
van De Boer een belangrijk onderdeel van het ‘business continuity plan’ en zorgen ze ervoor dat essentiële processen snel weer kunnen worden opgestart. Hiermee wordt niet alleen het voortbestaan gewaarborgd; als organisaties laten zien dat ze effectief en daadkrachtig handelen, kan dit hun reputatie zelfs versterken.

Sterke groei
Aan de basis van Business Continuity Services staat een uitgebreide risicoanalyse, die de potentiële bedreigingen en de bijbehorende noodmaatregelen in kaart brengt. De Business Continuity Services van De Boer hebben de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt, omdat organisaties en overheden het belang inzien van het kunnen continueren van hun activiteiten bij incidenten of ongelukken. Ook bij de nasleep van grote, internationale rampen zoals de bomaanslagen in Londen, de tsunami in Azië en orkaan Katrina heeft De Boer bewezen een belangrijke rol te spelen.

Proactieve aanpak
Mical de Boer, directeur Business Continuity UK bij De Boer, licht toe: “Tot een paar jaar geleden dachten organisaties pas na over wat te doen in geval van calamiteiten, nádat de daadwerkelijke ramp had plaatsgevonden. Onderzoek toont aan dat bedrijven die niet in staat waren om snel te reageren, vaak binnen afzienbare tijd failliet gingen. De Boer werkt samen met klanten aan een pakket van maatregelen waarmee zij goed zijn voorbereid op mogelijke calamiteiten. Deze proactieve aanpak zorgt ervoor dat organisaties snel hun activiteiten kunnen voortzetten na bijvoorbeeld een brand, overstroming of een terroristische aanslag. Het is goed om tijdig na te denken over een herinrichtingsoperatie of verplaatsing van activiteiten.”

Samenwerking met experts
In Engeland werkt De Boer samen met erkende expertpartijen als ICM, een organisatie met vijftien Business Continuity centra. De Boer en ICM hebben onlangs een contract getekend om gezamenlijk Business Continuity Services aan te bieden aan Travis Perkins, een van de grootste toeleveranciers van de Engelse bouwsector. In geval van een calamiteit op het hoofdkantoor van Travis Perkins, kunnen zij direct alle activiteiten verplaatsen naar het nabijgelegen Business Continuity Centre van ICM. Hier is plaats voor 75 medewerkers. Vervolgens zorgt De Boer voor de bouw van een volledig functionele noodaccommodatie dicht bij het hoofdkantoor van Travis Perkins. Deze accommodatie biedt werkruimte aan 700 medewerkers.

Snelheid is essentieel
Lisa Walsh, Risico Analist bij Travis Perkins, zegt hierover: “Het is belangrijk om over een bedrijfscontinuïteitsplan te beschikken, zodat we onze klanten kunnen blijven bedienen en onze leveranciers en medewerkers op tijd kunnen betalen. De samenwerking tussen ICM en De Boer is goed doordacht. Wat ons zeer bevalt aan De Boer is de snelheid waarmee zij een vervangende accommodatie kunnen plaatsen. Dat is heel belangrijk als je probeert om de bedrijfsprocessen zo snel mogelijk weer op te starten.”  ICM Senior Sales Executive Leigh Nicolas voegt hier aan toe: “De oplossing die De Boer biedt, is echt maatwerk. Het bedrijf kan werkelijk alles leveren, van een kleine en eenvoudige structuur tot een complete accommodatie van duizenden vierkante meters. Wat ons met name aanspreekt, zijn de uitgebreide mogelijkheden.”

Uitgebreide ervaring
Veel organisaties hebben al gebruik gemaakt van de expertise die De Boer heeft op dit vlak. Zo ook het bedrijf Avon Cosmetics, dat onlangs een contract tekende met De Boer voor het leveren van een vervangende accommodatie voor hundatacentrum, in geval van een calamiteit. 

Richard Boyles, Manager Disaster Recovery van Avon Cosmetics licht toe: “Ik was enorm onder de indruk van de omvang van de werkzaamheden die De Boer uitvoert voor de Farnborough Airshow en de snelheid waarmee ze hebben gereageerd na de brand in een broodfabriek in Schotland. Mocht ons onverhoopt zoiets overkomen, dan zijn we zelf niet in staat om snel een compleet nieuwe dataruimte te bouwen. Het is een geruststellend idee dat De Boer ons in dat geval kan helpen.” 

Mical de Boer: “Organisaties, bedrijven en overheden die beschikken over een effectief Business Continuity Plan doen dit niet alleen om een gerust gevoel te hebben, maar ook om in geval van een ramp of calamiteit de blik op de toekomst gericht te houden. Bij De Boer hebben we de ervaring en expertise om dergelijke plannen op te stellen en wij kunnen snel en efficiënt reageren, zodra een calamiteit realiteit wordt.”

View Mobile Site
©   De Boer|Disclaimer|Sitemap